• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5
  • Slide6

Οστεοπόρωση

Οστεοπόρωση είναι η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μειωμένη ποσότητα οστικής μάζας που οδηγεί σε μειωμέμη φυσική αντοχή του σκελετού και αυξημένη επιδεκτικότητα σε κατάγματα. Η εκφυλιστική αυτή κατάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα γιατί τα οστεοπωρετικά κατάγματα για τα οποία είναι υπεύθυνη είναι πιο συχνά από τα εγκεφαλικά επεισόδια, τα καρδιακά επεισόδια και τον καρκίνο.

Επηρεάζουν περισσότερο από το 1/3 των ηλικιωμένων γυναικών αλλά και μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων ανδρών με συνέπεια λόγω της αυξημένης νοσηρότητας να επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, να αναστατώνουν την οικογενειακή ζωή και να επιβαρύνουν οικονομικά τα συστήματα υγείας, λόγο των δαπανών που συνεπάγεται. Ενδεικτικά το ετήσιο κόστος των οστεοπορωτικών καταγμάτων του ισχύου μόνο, υπερβαίνει τα 20.000.000 ευρώ, ενώ στην Ευρώπη τα 2.2 δις ευρώ, κόστος που συνεχώς αυξάνετε με τη γήρανση του πληθυσμού.

 Η οστεοπόρωση προσβάλει κυρίως τους ηλικιωμένους σχεδόν στην πλειοψηφία τους (γεροντική οστεοπόρωση) υπάρχει όμως και η δευτεροπαθή οστεοπόρωση που οφείλεται σε διάφορες παθήσεις. σε παρατεταμένη ακινητοποίηση και σε χρήση φαρμάκων. Τα πιο γνωστά κατάγματα είναι αυτά του οστού του καρπού, του αγκώνα, του ώμου, του σπονδύλου, του ισχίου, της ποδοκνιμικής.

Φαρμακευτικά υπάρχει σήμερα πλούσια φαρέτρα στα χέρια του γιατρού όπως το ασβέστιο, η βιταμίνη D, και ειδικά φάρμακα. Σε περίπτωση σοβαρών καταγμάτων όμως χρειάζεται κάποιου τύπου χειρουργική παρέμβαση που στόχο έχει να θεραπεύσει τον πόνο, την κατάκλιση, και στην γρήγορη λειτουργική αποκατάσταση.

Τελείωνοντας, θα πρέπει να γίνεται τακτική παρακολούθηση από τον ειδικό γιατρό για ενημέρωση και για θεραπεία η οποία πρέπει να είναι ελαστική και προσαρμόσιμη στις εκάστοτε ανάγκες του ασθενούς.